BalanCed

NOVICE

UTRINKI ZAKLJUČNE KONFERENCE ‘S KREATIVNOSTJO DO USKLAJENEGA ŽIVLJENJA’

V torek, 26. marca 2024, smo v konferenčnem prostoru Edvard, v Ljubljani, izvedli zaključno strokovno konferenco “S kreativnostjo do usklajenega življenja”. 


V družbi različnih deležnikov z ministrstev, kreativnega sektorja, nevladnega sektorja, kulture, zdravstva, sociale, izobraževanja, podjetništva in drugih sektorjev, se je odprl dialog o pomenu ustvarjalnosti pri spodbujanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. 


Konferenco je otvorila Jadranka Plut (vodja Sektorja za finančne mehanizme, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj) z govorom o pomoči, ki sta nam jo med covidom nudila kultura in umetnost. Anje Cerkvenik (ravnateljica Centra za komunikacijo in sluh Portorož) je uvod nadaljevala z mislijo o pomoči, ki nam jo daje ustvarjalnost iz vidika izražanja in razumevanja lastnih občutkov. Uvodni del je zaključila Sandra Končan (ZRS Koper), ki je izpostavila, da so udeleženke in udeleženci na aktivnostih v Kreativnem centru se lažje naučili postaviti mejo, bili bolj potrpežljivi, kreativni, hkrati pa so si znali bolje organizirati svoj čas. Sledila je okrogla miza primerov dobrih praks na temo usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. 


Tadej Meserko, vodja Sektorja za raziskave, razvoj in medpodročno povezovanje iz Direktorata za razvoj kulturnih politik, Ministrstvo za kulturo, je podprl potencial povezovanja kulture in zdravja terga izpostavil kot pionirsko področje, ki ga kot potencialnega prepoznava tudi Evropska komisija. Jasmina Ferček, iz Zavoda OLOOP za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje je izhajala iz svojega področja – ustvarjanje s tekstilom za izboljšanje počutja in socialne integracije. Predstavila je dobro prakso projekta tekstilne skupnosti, ki je okrepila družbene, socialne in mentalne veščine udeleženk iz držav bivše Jugoslavije. Prof. dr. Andreja Avsec iz Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete je predstavila raziskave, ki kažejo, da je vsakodnevna ali tudi profesionalna ustvarjalnost pri posameznikih povezana z blagostanjem. Asist. Matej Vinko, dr. med. spec. javnega zdravja, predstojnik Centra za duševno zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje je omenil izziv financerjev projektov, ki je, kako na podlagi enostavnih kriterijev presoditi, katera intervencija bo prinesla uspeh. Zato so na Nacionalnem inštitutu začeli razvijati merila za evalvacijo učinka in uspešnosti javnozdravstvenih intervencij.


Konferenca se je zaključila s praktično delavnico “Clayfulness”, ki je metoda sproščanja in oblikovanja gline v stanju čuječnosti. 

Udeleženci so bili povabljeni, da z rokami vtisnejo, izdolbijo, ustvarijo in izrazijo eno svojo pozitivno lastnost v glinenem izdelku. Vsak posameznik v skupini je s svojo pozitivno lastnostjo in kipcem prispeval svoj element v skupni. Vsaka skupina je na koncu predstavila skupinsko skulpturo, povezavo kipcev, ki je predstavljala vezi in skupne močne točke, ki so se vzpostavile med udeleženci delavnice.