BalanCed

KREATIVNI CENTER

PROGRAM ZA ODRASLE

Mini šola gline

Program vključuje ročno oblikovanje gline. Udeleženci spoznajo različne tehnike prostoročnega oblikovanja gline kot so ščipanje, lepljenje, gradnja z valjanimi ploščami, gradnja s trakovi in kačicami, dekoriranje z oksidi, engobami in podglazurnimi barvami, tehniko glaziranja in različne načine žganja. V šolo je vključen tudi projekt izdelave lastnega izdelka. Udeleženci pridobijo vsa osnovna znanja za samostojno delo z glino. Predznanje ni potrebno.

Delavnica oblikovanja gline

Enkratne delavnice oblikovanja gline so namenjene spoznavanju in učenju različnih tehnik, ki se uporabljajo pri delu z glino. Udeleženci ustvarjajo na določeno temo in si na delavnici izdelajo krožnik, šalčko za kavo, nakit in druge uporabne in dekorativne izdelke.

Predznanje ni potrebno.

Odprti prostor (drop in)

Odprti prostor je namenjen samostojnemu ustvarjanju z glino. Obiskovalci imajo na voljo glino, barve za poslikavo, glazure, orodje in lončarska vretena. Udeleženci lahko svoje izdelke žgejo v centru. Center je odprt trikrat na teden, V tem času je prisoten mentor, ki nudi informacije in občasno podporo obiskovalcem. Za vključitev v Odprti center je potrebno predhodno osnovno poznavanje dela z glino, ki ga lahko posameznik pridobi na enem od tečajev, šoli ali delavnici.

Ob vhodu v center je obiskovalcem na voljo čajni kotiček namenjen srečevanju in izmenjavanju znanj in izkušen obiskovalcem programa.

Začetni tečaj lončarstva

Tečaj obsega osem srečanj, ki trajajo dve uri. Predznanje ni potrebno. Udeležence učimo priprave gline, centriranja na lončarskem vretenu ter oblikovanja osnovnih oblik. Struženje delno posušenih izdelkov, biskvitno žganje in glaziranje.

Tečaj poteka v manjši skupini, kar omogoča prilagajanje napredku vsakega udeleženca. Med srečanji je priporočljiva vaja v drop in odprtem prostoru.

Nadaljevalni tečaj lončarstva

Tečaj obsega osem srečanj, ki trajajo dve uri. Tečaj je primeren za udeležence s predznanjem. Učimo se zahtevnejših oblik, vrtimo večje količine gline in veliko vadimo, saj je vaja ključ do uspeha. Uspešne izdelke žgemo in glaziramo.

Med srečanji je priporočljiva vaja v drop in odprtem prostoru.

Animacija z umetnostnim izražanjem (medij glina)

Poleg učenja različnih tehnik oblikovanja gline je lahko glina odličen medij za sprostitev, razvijanje in učenje veščin spoprijemanja z vsakdanjimi življenjskimi izzivi in spodbujanje lastne ustvarjalnosti in samoizražanja. Poudarek je na samem kreativnem procesu, kjer animator z različnimi aktivnostmi spodbuja udeleženca k izražanju z umetnostjo. Delavnice vsebujejo elemente inovativnega programa projekta in se izvajajo v kreativnem centru in pri delodajalcih.

Animacija z umetnostnim izražanjem (različni mediji)

V animacijah so uporabljeni različni umetnostni mediji, kot so risanje, gledališka igra, fotografija in drugo. Ta različna umetnostna področja so odlični mediji za sprostitev, razvijanje in učenje veščin spoprijemanja z vsakdanjimi življenjskimi izzivi in spodbujanje lastne ustvarjalnosti in samoizražanja.

Poudarek je predvsem na samem kreativnem procesu, kjer animator z različnimi aktivnostmi spodbuja udeleženca k izražanju z umetnostjo. Delavnice vsebujejo elemente inovativnega programa projekta in se izvajajo v kreativnem centru in pri delodajalcih.

Tematska delavnica “izdelaj sam”

Enkratne delavnice so namenjene učenju šivanja iz uporabljenih materialov, predelavi oblačil in reciklaži paiprja. Na delavnici udeleženci pridobijo osnovna znanja s področja šivanja, področja predelave oblačil in uporabe in predelave papirja. Izdelajo si in zašijejo manjši izdelek kot je vrečka, prt ali papirnati podstavek za vročo posodo.

Udeležence želimo spodbujati, da aktivno pristopijo in razmišljajo o skrbi za okolje in o samooskrbi.

Delavnica fotografije

Delavnice so namenjene pridobivanju osnovnih znanj s področja fotografije. Vključujejo fotografiranje na teme, ki so povezane s samim projektom. Teme kot so: prosti čas, ravnovesje, moj hobi in druge vsebine.

Znotraj posamezne teme se udeleženci učijo osnov fotografije, kompozicije in spoznavajo različne vrste fotografije. Udeleženci si v Kreativnem centru lahko v sodelovanju z mentorjem delavnic postavijo razstavo fotografij.

Delavnice v sodelovanju z lokalno skupnostjo

V program so vključene različne kreativno izobraževalne delavnice in delavnice s področja samooskrbe, kulturne dediščine, spoznavanja in priprave zelišč, in dobrega počutja. Delavnice izvajajo različne organizacije in lokalni prebivalci s posebnimi znanji.

Želimo, da je kreativni center izmenjevalnica znanja in da lokalne organizacije in prebivalci aktivno sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju programa.

PROGRAM ZA OTROKE

Rokodelske delavnice

V okviru teh delavnic z otroki odpiramo vprašanja o pomenu popravila in restavriranja različnih vsakodnevnih predmetov ter ozaveščamo možnosti ponovne uporabe. Rezultat teh delavnic so renovirani in ponovno uporabni predmeti, ki služijo delovanju kreativnega centra in širši skupnosti.

Okoljevarstvene delavnice

Rdeča nit okoljevarstvenih delavnic je ponovna uporaba s ciljem zmanjševanja količine pridelanih odpadkov v vsakdanjem življenju. Zato na delavnicah otroci spoznajo trajnostni način delovanja in probleme množične potrošnje.

Tekom delavnic otroci pridobivajo zavedanje o okoljskih težavah in izdelujejo predmete iz odpadnih materialov.

Miselne delavnice

Namenjene so spodbujanju kritičnega razmišljanja, argumentiranja in soočanja mnenj ter spodbujanja veščin iskanja kompromisov. Pri teh delavnicah se lahko otroci vključujejo v razne debate ali sooblikujejo novinarske prispevke.

Biodiverzitetne

Skozi biodiverzitetne delavnice otroci opazujejo različne živali, se udeležujejo tematskih pohodov in sodelujejo pri “lovih na zaklad”, preko katerih spoznavajo nove rastline in živali v domačem okolju.

Svobodne delavnice

V kreativnem centru poleg organiziranih delavnic nudimo tudi varstvo otrok, kjer v svobodnem duhu lahko ustvarjajo, se družijo in raziskujejo. Organizacijo in vodenje teh delavnic lahko prevzamejo otroci sami.

Vsebine aktivnosti otroci v skupini predhodno določijo in zastavijo načrt izvedbe, kar razvija njihovo samostojnost in odgovornost.