BalanCed

NOVICE

Izvedli smo nekaj elementov inovativnega programa

Program za delovne organizacije želimo čim bolj izpiliti in ga prilagoditi pričakovanjem zaposlenih, zato pilotno izvajamo posamezne delavnice ter z zanimanjem prisluhnemo povratnim informacijam.

Inovativni ponuja izkušnjo ustvarjanja z refleksijo počutja in spoznanj ob ustvarjanju. Delavnice, ki vključujejo delo z glino, smo poimenovali s skovanko »clayfulness«, saj vključujemo elemente čuječnosti. Z delavnicami želimo zaposlene okrepiti za boljše soočanje z življenjskimi izzivi, reševanje problemov, zavedanje pomena razvijanja interesov in izboljšanje medsebojne komunikacije. Prepričani smo, da izkušnje ustvarjanja peljejo do želenih ciljev, prav to pa dokazujejo tudi raziskave.

Imeli smo odlično priložnost, da delavnico izpeljemo v okviru študijskih dni Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje, 18. septembra 2022 na Krasu. Odzivi so bili dobri, kar nas je posebej razveselilo, saj gre za strokovno občinstvo z veliko izkušnjami z delom z ljudmi. Njihove povratne informacije smo že vgradili v program.

Sledila je izvedba za skupino učiteljic iz Lendave, ki so bili na študijskem obisku pri nosilcu projekta Centru za komunikacijo, sluh in govor. Gostje so nam prijazno posredovale povratne informacije:

»Delavnica z glino je popolnoma zadostila mojim pričakovanjem Vsebine čuječnosti so bile dodana vrednost, ki so nas popeljale v sproščeno vzdušje. Predvsem mi je bila všeč delavnica, katere rezultat je bil skupni izdelek. Vzdušje je bilo odlično, mentorice z veliko znanja in pozitivne energije.«

»V prvem delu delavnice so vključili elemente čuječnosti, ob katerih sem se zelo sprostila, umirila. Ob izdelovanju skodelice sem bila sicer malo zaskrbljena, zaradi občutka nesposobnosti oblikovanja gline. Ob dobrem vodenju mi je uspelo oblikovati mojo prvo skodelico. Najbolj všeč pa mi je bila zadnja delavnica, kjer smo delali v timu.«

»Na delavnici Cone b.p. sem spoznala, da glina kot naravni material ni le sredstvo za oblikovanje nekega končnega izdelka, ampak »delo« z njo predvsem sprošča in umirja telo in duh. Od začetne umirjenosti smo prišli do končne razigranosti skozi skupinsko povezovalno delavnico oz. dejavnost. Hvala za enkratno doživetje in uspešno delo naprej.«